بلاگ پرستاری؛ مجله مراقبت‌های پرستاری

مارس 7, 2022
رفتار شناسی کودکان

رفتار‌های کودک خود را بشناسید

ابتدای دوران کودکی، دوران رشد و دگرگونی سریع است، تجربه‌های مختلفی باید کسب نمود. تجربه‌هایی چون تربیت برای اجابت مزاج، نخستین جدایی‌ها، تولد کودک دیگر، رفتن […]
مارس 10, 2022
پرستاری از سالمند در منزل

پرستاری از سالمند در منزل

سالمندان اغلب تمایل دارند که در جمع خانواده و بستگان فرزندان و نوه‌های خویش باشند؛ در صورت فراهم شدن این امکان آن‌ها احساس شادمانی خشنودی و […]
مارس 14, 2022
موانع ارتباطی رایج بین پرستار و سالمند

موانع ارتباطی رایج بین پرستار و سالمند

سدهای خاصی که مانع یک گفتگو می‌شوند، کدامند؟ متخصصان ارتباط‌های بین فردی، مانند کار راجرز، ریوئل هووه، هائیم گینوت و جک گیب پاسخ‌هایی را که باعث […]
مارس 25, 2022
شرایط تحولی پیری و سالمندی

شرایط تحولی پیری و سالمندی

شرایط تحولی سالمندان در زمینه‌های جسمانی شناختی عاطفی هیجانی معنوی و اجتماعی؛ علم روانشناسی و مشاوره با هدف افزایش بهزیستی در جامعه و شناخت علمی رفتار […]