بلاگ پرستاری؛ مجله مراقبت‌های پرستاری

فوریه 22, 2022
Symptoms of depression

دیدگاه رفتار شناسی افسردگی

نشانه‌های افسردگی؛ در همه موجودات که دارای ارتباط والدینی هستند، به هنگام قطع رابطه مادر و فرزند به‌ وجود می‌آید. نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف درباره افسردگی […]
فوریه 22, 2022
Biological perspectives on depressive disorders

دیدگاه‌های زیستی در بروز اختلال‌های افسردگی

دیدگاه زیست شناختی علت افسردگی؛ را در ژن‌ها و یا در بعضی از کارکرد‌های ناقص فیزیولوژیکی می‌داند که احتمالا مبنای ارث دارد. در تحقیقاتی که بر […]
فوریه 24, 2022
Levels of mental activity, depression

سطوح فعالیت روانی و افسردگی

افسردگی بهایی است که؛ آدم‌ها برای شناخت خود می‌پردازند. هر چه عمیق‌تر به زندگی بنگری به همان مقدار هم عمیق‌تر رنج می‌بری.(دکتر اروین یالوم) دیدگاه فروید […]
مارس 3, 2022
Mental and mood disorders in the elderly

اختلالات روانی و خلقی در سالمندان

سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند:“بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، […]