بلاگ پرستاری؛ مجله مراقبت‌های پرستاری

فوریه 9, 2022
Schizophrenia disorder

اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی به عنوان یک اختلال منفرد در نظر گرفته می‌شود. اما در واقع، گروهی از اختلالات است که اتیولوژی‌های مختلفی دارند. اسکیزوفرنی بر اساس DSM، تظاهرات کلینیکی […]
فوریه 12, 2022
When the intellect declines

تغییرات شناختی سالمندان

زمانی عقل رو به زوال می‌رود که؛ توانایی ذهنی به هوش سیال وابسته‌تر باشد. هر چه توانایی‌های ذهنی سالمندان به هوش متبلور وابسته باشند، کارکرد ذهن […]
فوریه 16, 2022
Mental health of the elderly

سلامت روان در سالمندان

سلامت روانی در سالمندان بطور کلی؛ بهداشت، توانایی ایفای نقش‌های اجتماعی-روانی و جسمی تعریف می‌شود. این تعریف قابلیت ارتباط هماهنگ با افراد دیگر، تغییر و اصلاح […]
فوریه 20, 2022
Mental states of old age

حالت‌های روانی دوران سالمندی

شیوع اختلال‌های روانی در سالمندان؛ روند افزایشی دارد، هر چند این اختلال یک بحران جدی به نظر می‌رسد. سالمندی به‌هنجار با اختلال‌های روانی و شناختی مشخص […]